POLITYKA DOTYCZĄCA PRYWATNOŚCI ORAZ  WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania, celu i dostępu danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez Tlenomedik Marta Skrobek-Grobelna, ul. Czapliniecka 26, 97-400 Bełchatów, NIP 7712594554, za pośrednictwem strony internetowej, działającego pod adresem tlenomedik.pl, Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach.

 

 1. DEFINICJE
 1. Administrator – Tlenomedik Marta Skrobek-Grobelna, ul. Czapliniecka 26, 97-400 Bełchatów, NIP 7712594554,
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Strona internetowa/serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem tlenomedik.pl.
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 7.  Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 8. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 9. Skrypt – fragmentem kodu programu, który służy do poprawnego i interaktywnego działania naszej strony internetowej. Ten kod jest wykonywany na naszym serwerze lub na twoim urządzeniu.
 10. Webbeacon – Sygnał sieciowy (lub znacznik pikselowy) to mały, niewidoczny fragment tekstu lub obrazu na stronie internetowej służący do monitorowania ruchu na stronie internetowej. W tym celu różne dane o Tobie są przechowywane za pomocą sygnałów nawigacyjnych.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników lub Zamawiających.
 2. Administrator, przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Dane jakie otrzymujemy są danymi wynikającymi w związku z Państwa korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie oraz  bezpośrednim kontaktem z Administratorem.
 4. Administrator, dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zgodności przetwarzania z obowiązującym prawem.
 5. Administrator zapewnia, że zbieranie danych jest dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu zniekształceniu, przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Zebrane dane są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki prywatności i plików Cookies. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej i znajdują zastosowanie do wszystkich czynności prawnych lub zdarzeń, jakie będą miały miejsce od chwili ich opublikowania do czasu kolejnej zmiany Polityki prywatności i plików Cookies.
 7. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.
 1. Kto jest Administratorem Twoich danych?
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Tlenomedik Marta Skrobek-Grobelna, ul. Czapliniecka 26, 97-400 Bełchatów, NIP 7712594554. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 1. Cel przetwarzania danych osobowych
 1. Cel przetwarzanych przez Administratora danych wynika ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywania działań podejmowanych przez Użytkownika w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.
 2. Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy realizacji usługi handlowej między Usługodawcą, a Użytkownikiem. W niniejszych przypadkach podstawą przetwarzania Państwa danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności:
 • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
 • udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.
 • a) Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu:
    
  – umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu. Dalsze możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług,
 • b) w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem, czyli Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia złożenia oraz zarezerwowania wybranej usługi, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie – dotyczy losowych, niestandardowych sytuacji względem zamówienia usługi;
 • c) w celu prezentowania reklamofert lub promocji dot. usług przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji usług drogą elektroniczną np. newsletter, obsługa konta w serwisie, wyrażanie opinii, obsługa różnych zgłoszeń, a także bieżący kontakt z Państwem;
 • d) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
 • e) prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
 • f) sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu oraz zapewniania bezpieczeństwa z jego korzystania, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
 • g) wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów;
 • h) w celu publikacji Treści.
 1. Zgoda
 1. Kiedy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, pokażemy Ci wyskakujące okienko z wyjaśnieniem na temat plików cookie. Natychmiast po kliknięciu na powiadomienie o “Plikach cookies” użytkownik wyraża zgodę na używanie wszystkich plików cookie i wtyczek zgodnie z opisem w wyskakującym okienku i tym oświadczeniu cookie. Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie za pośrednictwem przeglądarki, ale pamiętaj, że nasza strona może wtedy nie działać poprawnie.
 1. Osoby trzecie
 1. Zawarliśmy umowy dotyczące używania plików cookie z innymi firmami, które umieszczają pliki cookie. Nie możemy jednak zagwarantować, że te osoby trzecie będą przetwarzać twoje dane osobowe w sposób wiarygodny lub bezpieczny. Strony takie jak Google należy uważać za niezależnych administratorów danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Zalecamy przeczytanie oświadczeń o ochronie prywatności tych firm.
 1. Polityka prywatności dotycząca ciasteczek
 1. Niniejsza Polityka dotycząca Cookies (Ciasteczek) odnosi się do plików cookies i innych podobnych technologii. Przez używanie niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z tą Polityką Cookies.
 2. Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i preferencje użytkowników. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy odwiedzanie naszej witryny. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej i, na przykład, przedmioty pozostają w koszyku, dopóki nie zapłacisz. Możemy umieszczać te pliki cookie bez Twojej zgody.
 3. Analytical cookies – używamy analitycznych plików cookie w celu zoptymalizowania wygody korzystania z witryny dla naszych użytkowników. Dzięki tym analitycznym plikom cookie uzyskujemy informacje na temat korzystania z naszej witryny. Prosimy o pozwolenie na umieszczanie analitycznych plików cookie.
 4. Przyciski społecznościowe – Na naszej stronie zamieściliśmy przyciski do Facebooka w celu promowania strony internetowej (np. “Lubię”, “pinezkę”) lub udostępniania (np. “post”) na portalach społecznościowych takich jak Facebook. Te przyciski działają za pomocą kawałków kodu pochodzących z samego Facebooka. Ten kod umieszcza pliki cookie. Te przyciski mediów społecznościowych mogą również przechowywać i przetwarzać określone informacje, dzięki czemu można wyświetlić spersonalizowaną reklamę. Przeczytaj zasady zachowania prywatności w tych sieciach społecznościowych (które mogą się regularnie zmieniać), aby przeczytać, co robią z danymi (osobistymi), które przetwarzają za pomocą tych plików cookie. Dane, które są pobierane, są anonimizowane w największym możliwym stopniu. Facebook znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
 5. Strona internetowa zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Pliki Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego.

Pliki Cookies mogą być stosowane i wykorzystywane jako pliki społecznościowe, reklamowe, funkcjonalne, statyczne, bezpieczeństwa transakcji, niezbędne do prawidłowego działania serwisu, stałe, własne, zewnętrzne lub sesyjne. Administrator wykorzystuje

Cookies Własne w następujących celach:

 a) Konfiguracji serwisu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 b) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 d) Zapamiętania lokalizacji użytkownika
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 e) Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 f) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Administrator usługi wykorzystuje oraz może wykorzystywać zgodnie z rozwojem serwisu Cookies Zewnętrzne. Dla pełnej optymalizacji obsługi Użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu mogą występować zewnętrzne pliki Cookies prowadzących/świadczących dla nas usługę marketingową w celu prezentowania reklam, które odpowiadają dalszej aktywności użytkownika online. a) Analiza: Usługi określone w tej sekcji pozwalają właścicielowi na monitorowanie i analizowanie ruchu na stronie i mogą zostać wykorzystane do śledzenia zachowania użytkownika.

System śledzenia konwersji Facebook Ads – jest usługą dostarczaną przez Facebook. Inc. łączy on dane z Facebooka z akcjami zaobserwowanymi podczas używania tej aplikacji. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii– Polityka Prywatności

Google Analytics to usługa analityczna dostarczana przez Google Inc. (“Google”). Google używa zebranych danych do śledzenia i analizowania sposobów korzystania z tej strony, aby przygotować raporty na temat aktywności na niej i podzielić się nimi z innymi usługami Google. Google może używać zebranych danych do personalizowania i kontekstualizacji reklam w swojej własnej sieci reklamowej. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : USA – Polityka Prywatności – Opt Out

Śledzenie konwersji Google AdWords (Google Ads)to narzędzie analityczne dostarczane przez Google, Inc. które łączy dane z sieci reklamowej Google AdWords z czynnościami wykonywanymi podczas używania tej aplikacji. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : USA –  Polityka Prywatności

Google Tag Manager to narzędzie analityczne dostarczane przez Google, Inc.. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : USA –  Polityka Prywatności
 b) Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

YouTube Video Widget (GOOGLE) – to serwis do wyświetlania treści wideo dostarczany przez Google Inc. pozwala on na wyświetlanie w aplikacji tego rodzaju treści. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka Prywatnościc) Logowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:

Facebook Connect – rozwiązanie pozwalające na logowanie do serwisu za pomocą posiadanego konta na stronie Facebook.com. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii–  Polityka Prywatności

Google – rozwiązanie pozwalające na logowanie do serwisu za pomocą posiadanego konta w Google. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : USA – Polityka Prywatności .

Instagram – rozwiązanie pozwalające na logowanie do serwisu za pomocą posiadanego konta na stronie Instagram.com. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland –  Polityka Prywatności

Tweeter – rozwiązanie pozwalające na logowanie do serwisu za pomocą posiadanego konta na stronie Tweeter.com. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: Twitter International Company, Attn: inspektor ochrony danych, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRLANDIA –  Polityka Prywatności

Linkedin – rozwiązanie pozwalające na logowanie do serwisu za pomocą posiadanego konta na stronie Linkedin.com. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland –  Polityka Prywatności

 1. Możliwość określania warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmian za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub możesz wskazać swoje preferencje na stronie: www.youronlinechoices.eu

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies: Przeglądarka Internet Explorer Przeglądarka Mozilla FireFox Przeglądarka Chrome Przeglądarka Safari Przeglądarka Opera Przeglądarka Windows Phone

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu, dlatego zaleca się sprawdzenie dalszego poprawnego działania serwisu. W sytuacji występowania błędów w procesie ładowania serwisu bądź innych niekorzystnych/ograniczających korzystanie z serwisu – należy przywrócić domyślne ustawienia dla plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej.

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych
 1. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych wynika z dalszej zgody Użytkownika lub przepisów prawa dla doprecyzowywania działań podejmowanych przez Użytkownika w stronie internetowej lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Korzystający z serwisu Użytkownicy pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują by podać nam swoje dane. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, wynikających z oprogramowania strony. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). 
 2. Złożenie zamówienia lub zamówienie usługi wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające kontakt mailowy i ew. telefoniczny. Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi klientami oraz w celu zidentyfikowania płatności oraz realizacji kompleksowej usługi. 
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. II -§9 jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach strony internetowej lub zawarcia Umowy na realizację usług, zaś ich niepodanie uniemożliwiać będzie zawarcie danej umowy/zlecenia.
   Możliwy zakres przetwarzanych danych osobistych w trakcie:

   

  Zawierania umów za pośrednictwem formularza kontaktu, w szczególności realizacji usług – imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres IP, pliki Cookies lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem dla celu realizacji usługi/zlecenia. 
 4. Sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym strony internetowej oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu.

   Szczegółowe informacje dotyczące dalszego przetwarzania danych poprzez kontakt z użytkownikiem:

   a) Formularz kontaktowy (Aplikacja wewnętrzna serwisu) – poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, użytkownik upoważnia tę aplikacja do używania tych danych do odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji, cytowania lub innego rodzaju działania wskazanego w nagłówku formularza. Formularz kontaktu w zależności od miejsca swojej lokalizacji zbiera dane osobowe, którymi są: Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres korespondencji, województwo, kod pocztowy, bądź inne dane wyboru opracowane jako „pola wyboru” dla sprecyzowania tematu kontaktu.

   b) Lista mailingowa lub newsletter – z momentem zarejestrowania do listy mailingowej lub newslettera adres e-mail użytkownika zostanie dodany do listy kontaktów z tymi, którzy mogą otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące tej aplikacji zawierające informacje o charakterze komercyjnym lub promocyjnym. Twój adres e-mail może zostać dodany do listy także w rezultacie zapisania się do aplikacji lub po dokonaniu rezerwacji zamówienia. Zbierane dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, województwo, kod pocztowy

   c) Kontakt telefoniczny – z użytkownikami, którzy podadzą swój numer telefonu, możemy się skontaktować w celach reklamowych lub promocyjnych związanych z aplikacją występującą w serwisie, a także w celu udzielenia pomocy z zamówieniem. Zbierane dane osobowe: numer telefonu.

 1. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych
 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
   a) zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą ich dalszego przetwarzania;
   b) niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
   c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy; d) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.
   e) W przypadku danych osobowych dotyczących dzieci, ich przetwarzane ma miejsce, jeśli dziecko ukończyło 16 lat.
 1. Okres przetwarzania Danych Osobowych
 1. Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w serwisie tlenomedik.pl dla celów realizacji zakupów. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną skasowane.
 2. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.
 3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 4. Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików Cookies.
 5. Dane figurujące na dokumentach księgowych przechowywane będą zgodnie z prawem skarbowym, przez okres 5 lat.
 1. Dobrowolność podania Danych Osobowych
 1.  Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Serwisie internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności serwisu i realizacji Umowy Sprzedaży. W innym przypadku brak podania wymaganych danych w określonym miejscu serwisu może skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży i dalsze realizacji usługi.
 2. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie/podstronach Serwisu internetowego.
 3. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych w celu marketingowym, reklamowym lub promocyjnym może uniemożliwić użytkownikowi dostęp do specjalnych ofert, promocji i informacji o usługach wysyłanych przez stronę internetową do użytkowników drogą elektroniczną.
 1. Profilowanie Danych Osobowych
 1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji czy też zainteresowań.
 2. Masz prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu na profilowanie.
 3. Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail oraz otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych usług będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach. Podstawa prawna: art. 21 RODO
 1. Ochrona Twoich Danych Osobowych
 1. Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez Administratora w sposób bezpieczny i zgodnie z zachowaniem przepisów prawa.
 2. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu jak i zakresie opisanym w §4 oraz §7.
 3. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
   • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
   • Ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne
   • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 4. Aby zwiększyć ochronę danych osobowych zalecamy, aby podczas rejestracji czy też korzystania z Serwisu bądź innych Serwisów internetowych: • wprowadzić login oraz silne hasło, które nie będzie proste do odgadnięcia, czy też znane przez osoby bliskie/trzecie.
   • zachować ostrożność i dochować tajemnicy swoich danych logowania, danych osobowych, które mogą być wykorzystywane w naszym serwisie, a nie powinny trafić w dalsze niepowołane ręce poza obszar wykonywanych działań własnej przeglądarki internetowej.
   • zawsze „wylogować się” z serwisu, nie pozostawiając otwartego konta dostępu do serwisu podczas, gdy powstanie potrzeba nagłego wyjścia z pokoju, mieszkania na dłuższy okres czasu, co może wpłynąć na ryzyko przechwycenia danych przez osoby trzeba z własnego otoczenia.
   • wskazane jest posiadanie i używanie programów antywirusowych, które dodatkowo zabezpieczą korzystanie ze swojego urządzenia w otoczeniu niezabezpieczonych sieci Wi-Fi dostępnych w miejscach publicznych.
   • Wprowadzić dodatkowe rozwiązania zewnętrzne, jako instalacja wtyczki w przeglądarce. Czasem serwisy mogą posiadać dodatkowe skrypty śledzące wynikająca z dalszych funkcjonalności Serwisu, w tym przypadku można zastosować wtyczkę „Ghostery” lub innych podobnych, celem wyłączenia skryptów śledzących ruch Użytkownika na serwisie
 5. Nasz cel to zapewnienie Użytkownikom serwisu ochrony prywatności. Ochrona danych to kwestia zaufania budującego długofalowe relacje z korzyścią dla każdej ze stron. Aby każdy Użytkownik naszego serwisu czuł się bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy krajowych przepisów a tym zakresie, a w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dokładamy wszelkich starań aby sprostać wszystkim wymaganiom wynikającym wprost z ww. rozporządzenia.
 6. Bezpieczeństwo danych osobowych leży także po stronie korzystającego z serwisu. Dlatego prosimy, aby także wedle własnego postępowania i uznania przestrzegać określonych wskazówek §10 pkt. 4 oraz być świadomym podejmowanych działań na tle udostępniania zgód i dalszych zapytań kontaktowych. Zawsze istnieje możliwość skontaktowania się z nami poprzez zakładkę „KONTAKT”, w celu dopytania jakie dane są potrzebne czy też jakie dane będą przetwarzane w celu dokonania zamówienia/realizacji usługi.
 1. Transakcje płatnicze
 1. Proces szybkich płatności na stronie nie jest przeprowadzany. Wszystkie płatności są realizowane na podstawie faktur i kontaktu e-mail.
 1. Informacje o przekazywaniu danych w formularzach
 1. Serwis zbiera wyłącznie dane dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 2. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – np. serwisów obsługujących płatności czy też w celu realizacji wysyłki kurierskiej/pocztowej na prawnym dokumencie/etykiecie nadania pocztowego/kurierskiego lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Udostępnienie przez użytkownika identyfikującego adresu e-mail będzie uznawane jako zamówienie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Twoje prawa w związku z przekazywaniu danych osobowych
 1. Zapewniamy realizację wszystkich Twoich uprawnień omówionych poniżej. Możesz realizować swoje prawa zgłaszając swoje żądania na adres gabinet@tlenomedik.pl. Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach swojego konta po zalogowaniu do serwisu.
 2. Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   a) Prawo wycofania/cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
   Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, której udzieliłeś w procesie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Wycofanie zgody nie generuje żadnych konsekwencji prawnych, może za to wpłynąć na dalsze korzystanie z usług serwisu mających na celu realizację zamówień czy też usługi, które można świadczyć jedynie za zgodą – Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
   b) Prawo dostępu do danych osobowych. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli tak jest masz prawo, aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, a także o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO i o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Zawsze masz prawo do wniesienia prośby, a by uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO
   c) Prawo żądania sprostowania danych osobowych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce swojego konta w Serwisie internetowym. Zawsze możesz żądać, abyśmy zrobili to za Ciebie wedle Twojej zgody oraz merytorycznej potrzeby ich uzupełnienia, modyfikacji. Podstawa prawna: art. 16 RODO
   d) Prawo żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, historię zakupów, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO
   e) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zawsze masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na naszym serwisie. Zgłoszenie takiego żądania może uniemożliwić Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych, handlowych, promocyjnych itp. Podstawa prawna: art. 18 RODO
   f) Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych. Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych wydarzeń w formie wiadomości e-mail, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych usług, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO
   g) Prawo do przenoszenia danych osobowych. Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś czy też które zamieściłeś w serwisie podczas rejestracji konta, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Możesz również żądać, byśmy to my przesłali bezpośredni dane do innego administratora, o ile będzie to technicznie możliwe. Podstawa prawna: art. 20 RODO
   h) Prawo wycofania zgody, w każdym zakresie w jakim są przetwarzane Twoje Dane Osobowe na podstawie wyrażonej wcześniej zgody, istnieje prawo jej wycofania.
   i) Prawo wniesienia skargi, zapytań, wniosków do organu. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie? Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu 60 dni, informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.
 1. Czy Twoje dane są udostępnianie innym podmiotom?
 1. Organy państwowe – Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Gromadzone dane teleadresowe nie będą przekazywane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym niż wyżej wymienione bądź tym podmiotom na które Państwo nie wyraziliście zgody poprzez uprzedni kontakt, wyjaśniający takie działanie z celem jego potrzeby dalszej realizacji.
 1. Zmiany w Polityce Prywatności
 1. Stosownie do potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail
 2. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z aktualną Polityką Prywatności.
 1. Odnośniki do innych stron
 1. Serwis internetowy „może” zawierać odnośniki do innych stron/podstron swojego serwisu czy też jako przekierowanie do serwisu współpracującego z nim. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi na innych serwisach internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 01.10.2021 r.
 2. W przypadku zmiany powyższej polityki prywatności, Administrator poinformuje Klientów o zaistniałej zmianie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
 3. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.
 4. Niezapowiedziane Wiadomości – Strona internetowa tlenomedik.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Wiadomości te dotyczyć będą technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu (komunikaty techniczne), zmian w polityce prywatności. Przedmiotowe wiadomości nie będą zawierały informacji handlowych.
 5. Administrator Danych Osobowych nie ponosi odpowiedzialności za treści i praktyki stosowane w zakresie ochrony danych osobowych przez inne strony internetowe, których łącza i adresy internetowe znajdują się na stronach lub w reklamach strony tlenomedik.pl.
 6. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. Dbając o bezpieczeństwo Klientów wszystkie prywatne dane (przesyłane podczas rejestracji, logowania i zakupów) zabezpieczone są silnym algorytmem szyfrującym SSL(Secure Socket Layer) a bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
 8. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności).
 9. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie niezbędne są do świadczenia danej Usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług.
 10. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: gabinet@tlenomedik.pl.

Terapie tlenem

Nasycony tlenem organizm jest bardziej wydajny i gotowy do zwiększonego wysiłku fizycznego, dzięki czemu z łatwością możemy się poruszać, trenować z większą efektywnością, a także poprawią swoją formę fizyczną.

Innowacyjna metoda polegająca na dostarczeniu organizmowi czystego tlenu, która przyśpiesza regenerację komórkową na tle przywrócenia właściwej homeostazy całego organizmu człowieka.

 • zyskaj szybszą regenerację
 • odnów siły witalne
 • zadbaj o zdrowie własne i rodziny
 • zastosuj terapię oczyszczającą 
Odporność
Energia
Kondycja
Witalność
Regeneracja

2

Komory hiperbaryczne

4

Sesje tlenowe jednocześnie

+20

Osób dziennie
w gabinecie

+100

Zadowolonych klientów

Jak Działa Terapia Hiperbaryczna?

Terapia hiperbaryczna czystym tlenem oczyszcza z toksyn i metali ciężkich, które przyczyniają się do powstawania komórek rakowych, więc również jest uważana jako skuteczna profilaktyka nowotworowa. Regularnie stosowana hiperbaryczna terapia tlenowa poprawia przepływ krwi w mózgu, dzięki czemu pacjenci wykazują większe zdolności zapamiętywania i koncentracji.

Wpływ hiperbarii w życiu i praktyce

Regularnie stosowana hiperbaryczna terapia tlenowa poprawia przepływ krwi w mózgu, dzięki czemu pacjenci wykazują większe zdolności zapamiętywania i koncentracji.Przynosi korzyści w łagodzeniu objawów stresu, przewlekłego zmęczenia, napięcia psychicznego, spadku nastroju oraz uśmierza silne bóle migrenowe.

Hiperbaryczna terapia tlenowa jest metodą terapeutyczną,która polega na dostarczeniu do organizmu CZYSTEGO TLENU w środowisku zwiększonego ciśnienia.

Nasycony tlenem organizm INTENSYWNIE REGENERUJE KOMÓRKI i odnosi korzyści ,jakie nie mogą być osiągnięte poprzez żaden inny rodzaj terapii.

Sesja w kapsule hiperbarycznej BIOSTYMULUJE ORGANIZM, LIKWIDUJE ZAKAŻENIA oraz ODŻYWIA NIEDOTLENIONE KOMÓRKI, a w rezultacie WZMACNIA UKŁAD IMMUNOLOGICZNY i pomaga wrócić do zdrowia.

Terapia Hiperbaryczna czystym tlenem OCZYSZCZA Z TOKSYN I METALI CIĘŻKICH, które przyczyniają się do powstania komórek rakowych, wiec również jest uważana jako skuteczna profilaktyka nowotworowa.

Najczęściej zadawane pytania

Dla lepszego zrozumienia tlenoterapii hiperbarycznej oraz  zabiegów tlenowych, zebraliśmy najczęstsze pytania, które nam zadajecie.

Tlenoterapia hiperbaryczna to przetestowana i całkowicie bezpieczna metoda wspomagania leczenia.  Nie powoduje również żadnego dyskomfortu w trakcie jej trwania z uwagi na stosunkowo niskie i zupełnie nieinwazyjne ciśnienie (1,3 ATA).

Przed zabiegiem:

 • Spożywanie alkoholu do 12 godzin przed zabiegiem oraz palenie papierosów do 2 godzin przed zabiegiem jest zakazane. W celu zmaksymalizowania efektów terapii rekomendowane jest zaprzestanie palenia.
 • Cukrzycy powinni zjeść posiłek oraz przyjąć leki przed zabiegiem. Na wypadek spadku cukru w komorze, są tam cukierki, które pomogą go ponieść bez konieczności przerywania sesji.
 • Jeżeli pacjent przyjmuje na stałe jakiekolwiek leki, powinien kontynuować ich zażywanie w trakcie terapii hiperbarycznej.
 • Należy unikać perfum, kosmetyków do makijaż, lakieru do włosów i wszelkich maści czy kremów.
 • Jeżeli pacjent ma w dniu zabiegu opatrunki na ciele, nie mogą one zawierać praparatów na bazie tłuszczów (maści, kremy).
 • Przed sesją w komorze należy skorzystać z toalety, gdyż nie można jej opuszczać w trakcie zabiegu, a dodatkowo terapia działa moczopędnie.
 • W związku ze wcześniejszym punktem nie powinno się także spożywać napojów gazowanych tuż przed sesją.
 • Jeżeli pacjent ma infekcję górnych dróg oddechowych, taką informację należy zgłosić personelowi

Zabiegi powinny być wykonywane codziennie. Decydując się na pakiet 10 zabiegów, terapia prowadzona jest od poniedziałku do piątku (weekend bez sesji) przez dwa tygodnie. Można również skorzystać z możliwości łączenia zabiegów, wtedy czas terapii skraca się do 5 dni.

Nie, zabiegi tlenoterapii nie wymagają skierowania lekarza. W gabinecie nasz personel przeprowadzi wywiad z pacjentem, aby zweryfikować, czy w jego przypadku terapia może zostać przeprowadzona.

Model komory w naszym gabinecie jest dwuosobowy, ale może z niego korzystać także jedna osoba. Nasza komora świetnie sprawdzi się w przypadku terapii dzieci, ponieważ rodzice mogą im komfortowo towarzyszyć.

Niestety zabiegi w komorze hiperbarycznej nie są przeznaczone dla każdego. Istnieją przeciwwskazania dyskwalifikujące możliwość rozpoczęcia tlenoterapii. Można podzielić je na 2 grupy: przeciwwskazania, które bezwzględnie wykluczają przeprowadzenie zabiegu oraz przeciwwskazania względne – w ich przypadku zgody na terapię może udzielić lekarz po przeprowadzeniu specjalistycznej konsultacji.  

Przeciwwskazania bezwzględne: 

 • niezdrenowana odma płucna,
 • leczenie bleomycyną (zarówno obecne, jak i minione). 
 • zapalenie nerwu wzrokowego – także przebyte znacznie wcześniej
 • nowotwory złośliwe
 • ciąża
 • rozrusznik serca – wyjątkiem są modele z certyfikatem potwierdzającym bezpieczeństwo pracy rozrusznika w warunkach zwiększonego ciśnienia
 • choroby płuc z retencją CO2 (rozedma płucna, POChP) 


Jedyne skutki uboczne, jakie sporadycznie występują u części pacjentów, to dyskomfort w obrębie uszu, uczucie ich “zatkania” i szumy, które powstają w wyniku wyższego ciśnienia w komorze. Podobnie dzieje się u pasażerów podczas startu i/lub lądowania samolotu. Zazwyczaj ustępują samoistnie, a czasami wymagają przełknięcia śliny i lekkiego masażu okolic ucha. 

Tlenoterapia w sporcie

Hiperbaryczna terapia tlenowa stosowana jest w wielu dziedzinach medycyny klasycznej, ponieważ czysty tlen podawany w środowisku zwiększonego ciśnienia ma wszechstronne działanie regenerujące.Dzięki podwyższonemu ciśnieniu, jakie panuje w komorze hiperbarycznej, tlen może dotrzeć głęboko do niedotlenionych komórek, likwidując wszelkie stany zapalne.Hiperbaria tlenowa, dzięki swojemu działaniu na organizm, znalazła zastosowanie wśród sportowców na całym świecie. Korzyści z terapii ma mają istotny wpływ na przebieg procesów metabolicznych zachodzących w tkance kostnej, chrząstce oraz w mięśniach szkieletowych. Pozytywne efekty tej metody terapeutycznej obserwuje się również w przypadku takich schorzeń jak: zapalenie kości, osteoporoza, martwica kości, reumatoidalne i zwyrodnieniowe choroby stawów.

Detoksykacja organizmu

Czysty tlen dostarczany w warunkach zwiększonego ciśnienia jest jedną z metod oczyszczania komórek z toksyn i metali ciężkich. Organizm nasycony tlenem może dużo efektywniej wchłaniać witaminy, substancje odżywcze oraz tworzyć większe ilości białych krwinek, które niszczą i wydalają poza ciało bakterie, wirusy i odpady pochodzące z procesów metabolizmu.Dzięki hiperbarycznej terapii tlenowej możesz odbudować swoją witalność i naturalny stan zdrowia.Doktor Bruce West twierdzi, że „gdy poziom tlenu wzrasta, komórki korzystają z dodatkowego tlenu i dostarczają go do naszych tkanek. Zbędne gazy i toksyny są usuwane skuteczniej, a komórki zaczynają lepiej pracować. Beztlenowe wirusy, bakterie i grzyby nie są w stanie przetrwać w środowisku wzbogaconym w tlen. Tlen buduje odporność na infekcje takie jak drożdże (Candida albicans), które rozwijają się w środowisku w którym brakuje tlenu”.

Anty aging – naturalna młodość

Hiperbaryczna terapia tlenowa jest metodą odnowy i regeneracji organizmu, polegająca na podaniu czystego tlenu w warunkach podwyższonego ciśnienia.

Sesja tlenowa to zabieg odmładzający, regenerujący i odprężający.

Terapia hiperbaryczna regeneruje wszystkie komórki w organizmie, dzięki czemu hamuje procesy starzenia oraz podnosi siły witalne. Sesja tlenowa przynosi znaczną poprawę w funkcjonowaniu osób starszych.

– opóźnia procesy starzenia
– doskonale oczyszcza z toksyn
– regeneruje naskórek po zabiegach medycznych i kosmetycznych
– nawilża i poprawia jędrność skóry
– poprawia przemianę materii co przekłada się na utratę wagi
– przyspiesza przemianę materii
– redukuje zmarszczki i zapobiega ich powstawaniu
– uelastycznia naczynka i przeciwdziała ich pękaniu
– likwiduje obrzęki
– wspomaga leczenie chorób skóry m.in. trądzik, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca

Korzystne działanie tlenoterapii hiperbarycznej

 • zwiększenie masy kostnej i masy mięśniowej
 • wzmocnienie funkcjonowania układu odpornościowego, oddechowego i pokarmowego
 • działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne
 • poprawa mobilności ruchowej
 • wzmożenie koncentracji i zapamiętywania

Zwiększone ciśnienie tlenu aktywizuje uśpione komórki macierzyste i pobudza je do działań naprawczych. Zaczynają się one przemieszczać do uszkodzonych tkanek powodując ich głęboką odbudowę.

Hiperbaryczna terapia tlenowa to naturalna metoda dbania o urodę.

tlenoterapia wlasciwosci belchatow gabinet tlenomedik

Cennik usług

1 sesja tlenowa

100 zł /sesja
 • Zapoznanie z urządzeniem
 • Omówienie przebiegu sesji
 • Wywiad dot. przeciwwskazań
Zarezerwuj wizytę

5 sesji tlenowych

96 zł /sesja
Karnet o wartości 480 zł
 • Zapoznanie z urządzeniem
 • Omówienie przebiegu sesji
 • Wywiad dot. przeciwwskazań
Zarezerwuj wizytę
Najczęściej wybierany

10 sesji tlenowych

90 zł /sesja
Karnet o wartości 900 zł
 • Zapoznanie z urządzeniem
 • Omówienie przebiegu sesji
 • Wywiad dot. przeciwwskazań
Zarezerwuj wizytę

20 sesji tlenowych

80 zł /sesja
Karnet o wartości 1600 zł
 • Zapoznanie z urządzeniem
 • Omówienie przebiegu sesji
 • Wywiad dot. przeciwwskazań
Zarezerwuj wizytę

30 sesji tlenowych

70 zł /sesja
Karnet o wartości 2100 zł
 • Zapoznanie z urządzeniem
 • Omówienie przebiegu sesji
 • Wywiad dot. przeciwwskazań
Zarezerwuj wizytę

Zastosowanie Tlenoterapii Hiperbarycznej

Neurologia

Ma zastosowanie w porażeniach mózgowych i pourazowych uszkodzeniach mózgu, powstałych w wyniku udaru lub wylewu. Ożywia i pobudza uśpione komórki, podnosi koncentrację, łagodzi stany depresyjne, przewlekły stres i bezsenność. Zwiększa aktywność mózgu, przez co wspomaga prawidłową pracę układu nerwowego. Dzięki dotlenieniu i pobudzeniu komórek mózgu, spowalnia proces choroby Alzheimera oraz poprawia funkcjonowanie pacjentów z autyzmem.

Medycyna Estetyczna

Działa stymulująco na fibroblasty, odpowiedzialne za syntezę kolagenu i elastyny, czyli włókien zapewniających elastyczność skórze. Sprzyja wzmożonej regeneracji nabłonka, wspomaga gojenie po inwazyjnych zabiegach, zmniejsza obrzęki, działa antybakteryjnie.

Medycyna Sportowa

Podnosi wydolność fizyczną, przyspiesza proces regeneracji tkanki mięśniowej, ścięgien i więzadeł. Działa przeciwbólowo, wpływa na procesy naprawcze w tkance kostnej, chrząstce oraz w mięśniach szkieletowych.

Kardiologia

Korzystny wpływ na dolegliwości o charakterze wieńcowym. Zmniejszanie nasilenia objawów niewydolności serca,zapobiega zawałom mięśnia sercowego, reguluje ciśnienie tętnicze. Pomaga w leczeniu cukrzycy i miażdżycy zmniejszając ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Wpływa na tworzenie się włosowatych naczyń krwionośnych, redukuje objawy infekcji w stopie cukrzycowej oraz innych tkanek miękkich. Odgrywa znacząca rolę w leczeniu owrzodzeń, ran, pęknięć, zmian troficznych kończyn dolnych..

Dermatologia

Terapia ma zastosowanie w leczeniu trądziku, łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, egzemy oraz trądziku różowatego. Redukuje ogniska zapalne, bakteryjne lub alergiczne na skórze i w tkance podskórnej. Tlenoterapia wpływa na szybszą regenerację tkanek oraz usprawnia proces gojenia się ran i oparzeń. Wpływa na proces tworzenia nowych naczyń krwionośnych, poprawia mikrokrążenie w skórze oraz działa przeciwzapalnie.

Ortopedia

Poprawia przepływ krwi w uszkodzonych kończynach, zwiększa ciśnienie tlenu w kościach powodując ustępowanie stanu zapalnego kości i szpiku, osteoporozy, choroby stawów oraz przyspiesza wzrost uszkodzonej kości. W trakcie terapii następuje obkurczanie naczyń krwionośnych prowadzące do zmniejszenia obrzęku.

Stomatologia

Pomaga w czasie ran po zabiegach chirurgicznych, poprawia ukrwienie w uszkodzonej tkance, stymuluje proces gojenia oraz skraca czas rekonwalescencji. Pomaga zwalczyć bakterie beztlenowe oraz wpływa na zmniejszoną produkcję toksyn bakteryjnych.

Onkologia

Sprzyja rewitalizacji komórek i zapobiega dalszym uszkodzeniom. Oczyszcza organizm z toksyn i metali ciężkich, obniża poziom białek C-reaktywnego, czynnika martwicy nowotworów i innych markerów stanu zapalnego. Niweluje poparzenia powstałe w procesie chemioterapii i radioterapii. Przyczynia się do wzmożenia pracy układu immunologicznego, a tym samym podnosi odporność organizmu.

Formularz kontaktu

Masz pytanie?

Skonsultuj wizytę i jej termin telefonicznie już teraz!

Zyskaj odpowiedź na pytania, które zadaje zdrowie. Wykorzystaj źródło szybkiej i polecanej przez lekarzy metody regeneracji organizmy. Zadziałaj bezpośrednio tam, gdzie zdrowie wymaga pilnej reakcji!

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 08:00 - 20:00
sob. - nd.: Rezerwacje telefoniczne

Zapraszamy
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) 12C
97-300 Piotrków Trybunalski
Zadzwoń! +48 667 533 885

Zapisy na wizytę po wcześniejszym ustaleniu terminu.